Sök efter tagg «OS2010»

Antal poster: 18

OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar (14.02.2014)

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010.
Största delen av mitt arbete med denna utgåva handlade om stämplingssystemen. För SportIdent, har jag använt deras senaste API-version. Det betyder i detalj den interna behandlingen av de nyare SI-brickorna 8/9/10/11/SIAC. För Emit, stöds nu det beröringsfria EmiTag-systemet. EmiTag kan användas som ett komplett beröringsfritt stämplingssystem, som är tillåtet för MTB-O och Skid-O. Det kan också användas som tilläggssystem för radiokontroller och tidtagning, som används för fotorientering.
En annan grundläggande förbättring har gjorts med layouten för html-publiceringen. Nu finns en hopplista i webbläsaren där du kan klicka på den klass respektive klubb dom du vill visa.
Det är också små förbättringar i båda verktygen och naturligtvis är alla buggar rättade.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

Nya installationsfiler publiceras för OE2010 och OS2010 (09.10.2013)

De första erfarenheterna med ROC olresultat ledde till några förbättringar för att få den funktionen mer tillförlitlig. Några saknade svenska översättningar för denna funktion har kompletterats. Prestandaproblem med Speaker online server vid stor belastning har åtgärdats. Tack vare alla användare från Sverige och Finnland som gav mig exakt återkoppling lyckades jag lösa detta.
Jag har nu laddat upp nya installationsfiler för OE2010 och OS2010.
Använd Sök efter uppdateringar-funktionen för att ladda ner de nya installationerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.

OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar (30.09.2013)

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010.
Det finns en ny Speaker Online-monitor Klient Webb funktion, som huvudsakligen är viktig för svenska användare. Några radiokontrollsystem tar emot stämplingarna från kontrollenheten och skickar dem till en webbserver. Från den kan de laddas ner med denna funktion. För närvarande stöds det svenska systemet ROC olresultat.
Det är också manga små förbättringar i båda verktygen och naturligtvis är alla buggar rättade.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

Nya installationsfiler publiceras för alla program (28.06.2013)

Det var ett generellt fel i installationsfilerna för alla program som berörde alla 64-bit Windowsversioner. Det nya stödet för SSL/TLS fungerade inte på dem. Tack vare alla användare som gav mig exakt återkoppling lyckades jag lösa detta.
Jag har nu laddat upp rättade installationsfiler för OE2010, OS2010, OEHeats och EventorManager.
Använd Sök efter uppdateringar-funktionen för att ladda ner de nya installationerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.

Page 3 of 5«12345»