Sök efter tagg «OEScore»

Antal poster: 9

OE2010 V.11.0, OS2010 och OEScore V.11.0 uppdateringar (18.09.2014)

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010, OS2010 och OEScore.
Den här gången är det många små men nyttiga förbättringar av alla tre huvudprogrammen. De viktigaste har utförts i funktionerna för anmälningar, automatisk resultatutskrift och speaker.
Det var en större bugg som hade med införandet av nya layouter för rapporter som måste rättas. Läs uppdateringshistoriken om denna buggrättning och följ anvisningarna som ges där.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010/OEScore för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010/OEScore-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

SportSoftware V.11.0 uppdateringar (18.06.2014)

Den här gången har alla SportSoftwares program uppdaterats: OE2010, OS2010, OEScore och OEHeats.
Det var en allmän uppgift som jag måste lösa för alla program: Windows Ändra storleken för alla objekt. Det betydde att jag var tvungen att kontrollera hur varenda fönster i alla mina program uppförde sig med förstoring. Tyvärr tog det så mycket tid att jag inte (ännu…) hann förverkliga allt som finns i önskelistan. Läs mer detaljer om problemen med förstoring i stycket nedan.
Det är också små förbättringar speciellt i OE2010 och naturligtvis är alla buggar rättade.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i alla program för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

Heartbleed-sårbarheten i OpenSSL (14.04.2014)

OpenSSL har begått och fixerad en sårbarhet bugg som heter Heartbleed i deras lib. Se även på www.heartbleed.com.
SportSoftware använder det här biblioteket för SSL-e-post och FTP funktioner. Så alla användare omgående uppmanas att uppdatera installationen.
Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i alla program för att ladda ner de nya installationerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem. Dessa installationsfiler gör uppdatera endast OpenSSL filer. Det finns inga ändringar av andra programfilerna.

OEScore V.11.0 uppdatering (14.02.2014)

Förutom de gemensamma förbättringarna, är det viktiga nya funktioner speciellt för OEScore.
I Regler, kan man nu definiera minsta poäng som en tävlande måste ha uppnått innan han kan få bonuspoäng för målgång före tidsgränsen.
I poängorientering har det varit tradition att ge straff och bonus för hela minuter. Nu finns möjlighet att definiera intervall i sekunder skiljt från en minut. Också tidsintervallen kan nu definieras i sekunder.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OEScore för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OEScore-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

Page 2 of 3«123»