Sök efter tagg «OEHeats»

Antal poster: 14

OEHeats V.11.0 uppdatering (14.01.2013)

OEHeats har uppdateras med de nya funktionerna Sök efter uppdateringar och skriva ut rapporter direkt till PDF-filer.

OEHeats V.11.0 uppdatering (28.09.2012)

OEHeats har internt anpassats till ändringar i OE2010 datastrukturen. Det stöder också IOF XML-V3-standarden för export av startlista.

Page 4 of 4«1234