Sök efter tagg «OE2010»

Antal poster: 22

OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar (21.06.2013)

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. Den här gången finns det några fler grundläggande funktioner i båda programmen.
Funktionerna Sänd E-post och FTP-Uppladdning av filer stöder nu säker anslutning med SSL/TLS.
Emit användare kan nu skriva ut backuplappen på sträcktidsbladet som kommer efter inläsning av brickan.
Det var nyligen problem vid en tävling med för många direktanmälda så att licensgränsen överskreds och det blev problem att fortsätta med tävlingen. Nu har jag utvecklat en smart lösning för den situationen så att ett sådant avbrott kan undvikas.
I OE2010 har patrullfunktionen som är välkänd från OEScore V10 lagts till.
Det finns också några mindre förbättringar i båda programmen och alla kända buggar hade rättats.

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar (25.03.2013)

Det finns nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. Denna gång är det många nya funktioner i båda programmen och några grundläggande.
Förutom att skriva rapporter till PDF, kan du nu också skriva etiketterna till PDF. Den automatiska funktionen Skicka E-post stöder nu PDF-filer från rapport resp. etiketter och inte bara HTML-filer som förut.
Emit–användare kan nu med den nya backuplapp-visningen i Utvärdera brickorna se om felstämplingar helt enkelt beror på elektroniskt fel. SportSoftware stöder nu också fullständigt den speciella Emit kod 99 stämplingen.
Det har också genomförts avgörande förbättringar av speaker– och förvarnings-funktionerna. Framförallt finns det några till automatiska val som underlättar livet för speakern. Tack vare att jag fått värdefulla synpunkter från professionella speakers från Finland och Sverige!
I OS2010 har de länge önskade tidtagnings-funktionerna nu lagts till.
Naturligtvis har alla kända fel rättats.
Varje användare bör ta sig tid att noggrant läsa de många ämnena i uppdateringshistoriken i hjälpfilen! Ingen bör missa någon av de nya funktionerna… 😉

Använd Sök efter uppdateringar-funktionen i OE2010/OS2010 för att ladda ner de nya installationerna, PDF-handböckerna och de svenska hjälpfilerna. Naturligtvis kan du också klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att hämta dem.
Som vanligt fungerar nedladdningen som testversion om du inte har en giltig OE2010/OS2010-licens.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar (20.12.2012)

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. Denna gång hade jag lagt till två grundläggande funktioner som funnits på önskelistan länge.
Alla rapporter har nu en ny funktion: skriva ut till PDF. Nu kan du skriva ut rapporten direkt till PDF-filer.
Den andra nya funktionen är Sök efter uppdateringar. Nu kan du söka efter uppdateringar och hämta dem direkt från programmet. Normalt kommer setup-filen, de översatta hjälpfilerna och PDF-handböckerna att erbjudas.
Som vanligt fungerar nerladdningar som testversion så länge du inte har en giltig licens för OE2010/OS2010. Klicka på Nedladdningar -knappen till höger för att få dem. För ytterligare utskrivbara handböcker och svenska hjälpfiler, tveka inte att använder den nya funktionen Sök efter uppdateringar! Den kommer att visa alla tillgängliga översättningar. Du kan hämta dem och de kommer att installeras i OE2010/OS2010 automatiskt. De är naturligtvis även fortfarande tillgängliga på den Version 11 nerladdningssidan.
Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren. Klicka på knappen Beställningar till höger!

OE2010 V.11.0 och OS2010 V.11.0 uppdateringar (28.09.2012)

Detta är nya uppdateringar för registrerade användare av OE2010 och OS2010. De viktigaste förbättringarna är gemensamma för båda programmen.
Det hade varit rapporterade problem i nätverk med Win7 och WinServer 2008 vid stora tävlingar. Tillsammans med några erfarna användare, främst arrangörerna av Fin5 och WMOC 2012, grävde jag djupare i problemet. Jag har därför lagt till ett nytt kapitel i hjälpfilen om våra resultat för hur prestanda kan förbättras för sådana nätverk vid stora tävlingar. Arrangörer av stora tävlingar rekommenderas starkt att studera detta ämne och bestämma vad de ska göra. För alla OE2010/OS2010 användare är det nödvändigt att installera den här uppdateringen eftersom installationen införs några nya registerinställningar som förbättrar tillförlitligheten för databehandling i hårt belastade miljöer.
Alla program stödjer nu importer och exporter av anmälningar, startlistor, resultat och arkiv med den nya IOF XML-V3-standarden som har släppts i år. Du kan undersöka om någon tredje part, dit du exporterar någon av dessa rapporter till, redan stöder den nya standarden. Om ja, så skall XML-V3 export-formatet föredras i stället för det äldre XML-V2 och CSV-format.
Det finns ytterligare några funktionella förbättringar i båda programmen, t.ex. en bättre hantering av vissa särskilda flerdagarsfunktioner eller prestandaförbättring av resultatrapporter. Den svenska översättningen av OS2010 har setts över och förbättrats. Läs mer om termerna för gaffling i hjälpfilens avsnitt för Banor – Banor.
Alla kända anmälningar av fel har naturligtvis lösts i båda programmen.
Som vanligt fungerar nerladdningsfilen som testversion så länge du inte har en giltig licens för OE2010/OS2010. Du kan hämta filerna från nerladdningssidan. Ytterligare utskrivbara manualer liksom (än så länge) på tyska, svenska och finska hjälpfiler kan erhållas från den speciella Version11 nerladdningssidan. Uppdateringar från V10 kan beställas direkt från författaren.

Page 5 of 6« First...«23456»