Sök efter tagg «EventorManager»

Antal poster: 23

EventorManager V.11.0 uppdatering (03.07.2012)

Det finns en mindre korrigering avseende uppladdning av resultat. Svenska användare är skyldiga att alltid använda den senaste versionen av EventorManager. Du kan hämta installationsfilen från den svenska supportsidan.

Slutlig version av EventorManager är tillgänglig (16.05.2012)

EventorManager har färdigställts. Du kan nu utföra alla åtgärder mellan Eventor och OE2010/OS2010 med EventorManager. Du kan hämta tävlingsklasserna, som har definierats i Eventor, och anmälningarna. Du kan ladda upp startlistor och resultat, skriva ut fakturor och ladda ner arkivet från sportsoftware.de samt även uppdatera detta direkt från Eventor. Du kan hämta EventorManager från den svenska supportsidan och installera den. Innan du arbetar med en ny funktion i EventorManager är det viktigt att du läser instruktionerna noggrant i funktionshjälpen! 

Detta innebär att SOFTEco inte längre skall användas tillsammans med OE2010.

EventorManager V.11.0 tillgängligt (03.04.2012)

EventorManager är ett gratis tillägg till OE2010/OS2010 för de svenska användarna, vilket förenklar kommunikationen med den centrala webbtjänsten Eventor. Genom ner- och uppladdningar med en enkel knapptryckning, skapar EventorManager en direkt anslutning mellan OE2010/OS2010 och Eventor. EventorManager kommer kontinuerligt att uppdateras för att omfatta nya krav från Eventor. Svenska användare är behöver därför alltid använda den senaste versionen av EventorManager. Du kan hämta installationsfilen från den svenska supportsidan.

Page 6 of 6« First...«23456