Sök efter tagg «EventorManager»

Antal poster: 23

Svenska arkivet har uppdaterats (01.03.2013)

Jag har uppdaterat det svenska arkivet. Uppdatera detta med hjälp av EventorManager’s nedladdningsfunktionen.

EventorManager uppdatering (01.03.2013)

Uppladdning av resultat för flerdagarstävlingar, som tidigare saknats, är nu tillagt eftersom det nu fungerar i Eventor.

EventorManager uppdatering (14.01.2013)

EventorManager har uppdateras med de nya funktionerna Sök efter uppdateringar och skriva ut rapporter direkt till PDF-filer.

EventorManager V.11.0 uppdatering (28.09.2012)

EventorManager gör nu allt datautbyte med Eventor med användning av IOF XML-V3-standarden. Det finns det nya funktioner för att ladda upp start- och resultatlistor för stafetter.
Svenska användare är skyldiga att alltid använda den senaste versionen av EventorManager. Du kan hämta installationsfilen från den  svenska supportsidan.

Page 5 of 6« First...«23456»