Online speaker stöd

Ursprungligen utvecklades speakerstödet som tilläggsprogrammen OESpeaker till OE/MT2003. Nu är det inkluderat i OE2010 Pro och OS2010 Pro licenserna.

Alla mellantider för varje löpare stöds. De kan matas in manuellt eller överföras online från kontrollenheter, både genom kabel och genom radiosändning. Exempelvis kan målenheten läsas. Speakern kan då få den officiella tiden direkt och behöver inte vänta tills löparbrickan lästs av.

Speakern kan följa alla onlinetider och placeringar i den valda klassen i ett speciellt speakerfönster och kommentera dessa. Skärmen uppdateras automatiskt varje sekund. Tabellutseendet kan skräddarsys med flera val och sorteringsordningar.
Under tävlingen kan aktuella mellantidsresultat skrivas ut och publiceras.

Om man vill följa flera klasser samtidigt, kan (bör) man köra SportSoftware i nätverk.

Stöd för extern visning
En funktion för att visa på valfri skärm ingår. Den utvecklades ursprungligen för att stödja live-TV sändningar från Park World Tour.

Funktionen erbjuder ett väldefinierat gränssnitt mot externa DLLer, som kan utvecklas av tredje part.
Löpande tid för en löpare vid valfri radiokontroll eller mål kan visas. Nästa att slå och ledaren visas på två extra rader. När löparen stämplat vid radiokontrollen eller korsat mållinjen stoppas tiden och placeringen visas.
Med SportSoftware ingår en exempel-DLL, som visar detta genom att använda gränssnittet. DLLen kan bytas ut mot en specialskriven för att driva önskad skärm.

Intresserade programmerare kan be mig om källkoden (Delphi Pascal) för DLLen. Den är lätt att förstå och kan konverteras till valfritt programmeringsspråk, exempelvis C#. Den externa DLLen kan skrivas i valfritt programmeringsspråk.

Speciella funktioner för stafetter
Eftersom löparna har olika banor vid stafetter, kan bara de gemensamma kontrollerna för varje klass/sträcka följas.
Det finns ytterligare information som kan vara användbar för speakern, t.ex. tid/placering för varje lag vid senaste växling, eller namnet på nästa löpare (som ska ta över efter den inkommande), löpande tid för klassens aktuella sträcka osv.