Poängresultat för Flerdagars

Vid flerdagarstävlingar beräknas totalresultatet från etappernas poäng vilket gör att löparna kan räkna bort sina sämsta resultat. Löparna behöver inte ställa upp i alla etapper utan de kan lägga in en vilodag.

Detta krav kom ursprungligen från flerdagarstävlingar i Frankrika, Skottland och Ungern. Min lösning var programmet MTPoints, som var ett tilläggsprogram till MT2003.
Poängberäkningsfunktionen är fullständigt integrerad i den aktuella OE2010.

För närvarande stöder poängberäkningen fyra metoder.

Med Standardmetoden beräknas löparens poäng med formeln
1000 + 200*(Genomsnittstiden – löparens tid)/Standardavvikelsen.
Genomsnittstiden och standardavvikelsen beräknas från tiderna för alla löpare i klassen. Denna formel är matematisk standard för att normalisera data. Den används ofta i sporter för att räkna samman resultat mätta med olika mått (t.ex. mångkamp). Inom orientering används en liknande formel för världsrankingen. Flerdagarstävlingar med jaktstart bör använda denna formel.

Med 1000 Poängmetoden beräknas löparens poäng med formeln
1000*segrarens tid/löparens tid.
Denna metod användes tidigare vid Skottska 6-dagars, varför den också är känd som Skotska metoden. Naturligtvis får man rätt segrare. Poängen för övriga löpare beror emellertid i hög grad på segrartiden och terrängspecifika tidsdifferenser. Därför blir beräkningen av jaktstarttider inte tillräckligt objektiv.

Med Procentmetoden beräknas löparens poäng med formeln
Maxpoäng – (löparens tid-segrarens tid)/segrarens tid*100.
Med andra ord, poängen är maxpoängen minus tidsdifferensen i procent. Maxpoäng 100 betyder att alla löpare som är 100 % efter (dubbla segrartiden) får noll poäng.
Denna metod används för många nationella och regionala rankingsystem. Den är också lämplig för jaktstart.

Med Danska metoden beräknas löparens poäng med formeln
Maxpoäng – tid efter segrare i hela minuter.
Bara hela minuter räknas för tidsdifferensen. Det innebär att alla löpare med differens inom samma minut får samma poäng. Särskilt får alla löpare inom en minut efter segraren maxpoängen liksom segraren.
Denna metod kommer från Danmark.

För alla beräkningar kan precisionen definieras genom antalet decimaler och om poängen ska avrundas eller avkortas.

I OE2010 kan resultat rapporteras med poäng på samma sätt som med tid. Det går att definiera hur många resultat till aktuell etapp som ska räknas med i sammanlagda poängen. För att beräkna jaktstarttider konverteras sammanlagda poängen tillbaks till tider.