OS2010

OS2010 är ditt bekväma och tillförlitliga verktyg för att administrera orienteringsstafetter.
1-10 deltagare per lag stöds. Detta kan definieras individuellt för varje klass.
OS2010 erbjuder en automatisk, felfri banfördelning (Vännäs, Motala och Farsta stöds). I enkelt läge, kan du också göra oregelbundna tilldelningar. Inom en klass kan du använda flera banor med olika gafflingsmetoder. Detta används vid större stafetter där det är fler än 4 sträckor per klass. Banfördelningen år grunden för riktig automatisk stämpelkontroll för varje löpare.
OS2010 kan skriva ut kontrollbeskrivningar med IOF-symboler individuellt för varje löpare.
OS2010 stöder samtidiga löpare på samma sträcka (Xtra löpare). Detta är välkänt i Norden där det används i ungdomsklasser.
OE2010 tillåter flera omstarter och flera avbrott, som högst en per sträcka. Avbrott kan definieras oberoende för varje klass. Senare kan tävlingen återupptas. Nästa sträcka återstartas med jaktstart efter aktuell ställning i tävlingen.
Denna typ av stafett är mycket populär i Norden. Du kan till exempel köra de två första sträckorna i en klass på kvällen som nattävling. Nästa dag fortsätter tävlingen med sträcka 3. Det kan finnas andra klasser som har en normal tävling bara den andra dagen. Det är på detta sätt som den berömda Smålandskavlen organiseras.

Du kanske också är intresseras av en detaljerad beskrivning av speaker– och tidtagningsfunktionerna som ingår i OS2010 Pro.

OS2010 finns i flera olika utgåvor.

Standard Upp till 300 deltagare (inte lag!)
Pro Upp till 1000 deltagare (inte lag!), innehåller speaker- och finish-funktioner
Pro Large Mer än 1000 deltagare, innehåller speaker- och finish-funktioner
   

Om du vill lära dig mer om OS2010, ladda ner och testa demoversionen och/eller läs PDF handboken.