OEScore

OEScore är ditt bekväma och tillförlitliga verktyg för att administrera poängorienteringar. Den är baserad på OE2010 för individuella (ban-) orienteringar. Alla funktioner i OE2010 har utökats med speciella egenskaper för poängorientering.

Under utvecklingen har många välkända och erfarna arrangörer från hela världen bidragit med idéer för att förbättra programmet. Jag tackar er alla!
OEScore används vanligtvis för stora MTB- eller äventyrsarrangemang i hela världen, framför allt i Frankrike, Spanien och Storbritannien.

Poängorienteringar har många kontroller med olika poäng. Löparna ska samla så många poäng som möjligt inom en bestämd tid. Kontrollerna får besökas i valfri ordning.

Om tiden överskrids ges poängavdrag. Ibland ges också poängtillägg om den tävlande är snabbare än tidsgränsen. Oftast finns det olika tidsintervall förutom tidsgränsen. För varje intervall efter tidsgränsen kostar det den tävlande flera poäng per minut. OEScore stöder 5 intervall för tillägg och 30 intervall för avdrag. För det sista intervallet är det möjligt att definiera att löparen förlorar alla sina poäng.
Det är möjligt att ge avdrag/tillägg manuellt i speciella fall.

OEScore stöder speciell hantering av lag. Denna tävlingstyp är vanlig för MTB- och äventyrsarrangemang. Teoretiskt kan OEScore klara lag med obegränsat antal medlemmar. I praktiken begränsas det av utrymmet som är tillgängligt i namnkolumnen i resultatrapporten. Det bör vara max 3 medlemmar per lag.
Grundregeln är att lagmedlemmarna startar tillsammans, genomför tävlingen och går i mål samtidigt. Varje löpare har sin egen löparbricka. Lagets tid beräknas från tiden för den först startande medlemmen till den sista i mål. Poängen räknas bara för de kontroller där alla lagmedlemmar stämplat.

Du kanske också är intresseras av en detaljerad beskrivning av speaker– och tidtagningsfunktionerna som ingår i OEScore Pro. När OEScore släpps, finns ingen uppfattning om speakerfunktion är meningsfull vid poängorienteringar. Synpunkter på detta välkomnas!

OEScore finns i flera olika utgåvor.

Standard Upp till 150 deltagare
Std. Large Upp till 500 deltagare
Pro Upp till 1000 deltagare, innehåller speaker- och finish-funktioner
Pro Large Mer än 1000 deltagare, innehåller speaker- och finish-funktioner
   

Om du vill lära dig mer om OEScore, ladda ner och testa demoversionen och/eller läs PDF handboken.